Lista aktualności Lista aktualności

Organiazacja PGL LP Nadleśnictwa Stary Sącz

Nadleśnictwo obejmuje 1 obręb leśny i jest podzielone na 8 leśnictw rewirowych oraz leśnictwo Szkółkarsko-Łowieckie.

Chełmiec, Łososina Dolna, Rożnów, Lipnica Wielka, Przysietnica, Gaboń, Obidza, Przyszowa oraz Szkółkarsko-Łowieckie

Siedziba Nadleśnictwa Stary Sącz znajduje się w Starym Sączu przy ul. Magazynowej 5.
Ogólna powierzchnia lasów własności Skarbu Państwa zarządzanych przez Nadleśnictwo Stary Sącz wynosi 8 284 ha (powierzchnia leśna  8168 ha).
Ponadto nadleśnictwo Stary Sącz pełni nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa o powierzchni 13 944 ha.

Kierownictwo
Stanowisko Imię i nazwisko
Nadleśniczy mgr inż. Tadeusz Chlipała
Z-ca Nadleśniczego mgr inż. Szymon Wojtanowski
Inżynier Nadzoru inż. Zdzisław Kożuch
Główny Księgowy dr inż. Jerzy Mrówka
Sekretarz Nadleśnictwa mgr inż. Katarzyna Lis
   
Leśniczowie
Leśnictwo Imię i nazwisko
Chełmiec inż. Bogdan Gomółka
Łososina Dolna Andrzej Witowski
Rożnów mgr inż. Krystian Szewczyk
Lipnica Wielka Stanisław Kurzeja
Przysietnica Jan Bulanda
Gaboń Tomasz Bulanda
Obidza Edward Jasiński
Przyszowa inż. Piotr Konstanty
Szkółkarsko-Łowieckie mgr inż. Grzegorz Rams
 
Biuro
Dział Imię i nazwisko
Gospodarki Leśnej


mgr inż. Wiesław Klimek,    mgr inż. Rafał Tokarz       mgr inż. Agata Repelewicz, mgr inż. Jerzy Pustułka, Zygmunt Cięciel

Finansowo-Księgowy

Magdalena Nowak,         mgr Anna Lachowska-Jop, mgr Edyta Pawlak

Administracyjno-Gospodarczy

Zofia Sobczak,

mgr inż. Tomasz Bodziony,

Katarzyna Maria Lis,

mgr inż. Marcin Steczowicz