Lista aktualności Lista aktualności

Organiazacja PGL LP Nadleśnictwa Stary Sącz

Nadleśnictwo obejmuje 1 obręb leśny i jest podzielone na 8 leśnictw rewirowych oraz leśnictwo Szkółkarsko-Łowieckie.

Chełmiec, Łososina Dolna, Rożnów, Lipnica Wielka, Przysietnica, Gaboń, Obidza, Przyszowa oraz Szkółkarsko-Łowieckie

Siedziba Nadleśnictwa Stary Sącz znajduje się w Starym Sączu przy ul. Magazynowej 5.
Ogólna powierzchnia lasów własności Skarbu Państwa zarządzanych przez Nadleśnictwo Stary Sącz wynosi 8 284 ha (powierzchnia leśna  8168 ha).
Ponadto nadleśnictwo Stary Sącz pełni nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa o powierzchni 13 944 ha.

Kierownictwo
Stanowisko Imię i nazwisko
Nadleśniczy mgr inż. Paweł Szczygieł
Z-ca Nadleśniczego mgr inż. Rafał Tokarz
Inżynier Nadzoru mgr inż. Grzegorz Rams
Główny Księgowy dr inż. Jerzy Mrówka
Sekretarz Nadleśnictwa mgr inż. Katarzyna Lis
   
Leśniczowie
Leśnictwo Imię i nazwisko
Chełmiec inż. Bogdan Gomółka
Łososina Dolna Andrzej Witowski
Rożnów Zygmunt Cięciel
Lipnica Wielka Stanisław Kurzeja
Przysietnica Jan Bulanda
Gaboń Tomasz Bulanda
Obidza Edward Jasiński
Przyszowa inż. Piotr Konstanty
Szkółkarsko-Łowieckie inż. Zdzisław Kożuch
 
Biuro
Dział Imię i nazwisko
Gospodarki Leśnej

mgr inż. Tadeusz Chlipała,
mgr inż. Wiesław Klimek,     mgr inż. Agata Repelewicz, mgr inż. Jerzy Pustułka,    mgr inż. Krystian Szewczyk

Finansowo-Księgowy

Magdalena Nowak,            mgr Maria Stawiarska-Dyrek,                                  mgr Anna Lachowska-Jop

Administracyjno-Gospodarczy

Zofia Sobczak,

mgr inż. Tomasz Bodziony,

mgr inż. Szymon Wojtanowski,

Katarzyna Maria Lis,