Hodowla lasu

Zadaniem hodowli lasu jest zachowanie lasów istniejących oraz sadzenie nowych, z uwzględnieniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych.

Ochrona lasu

Dla leśników ochrona lasu to nie tylko ochrona samych drzew i związanego z nimi surowca drzewnego, ale przede wszystkim jest to ochrona całego ekosystemu leśnego (gleby, wody, roślin, drzew, zwierząt)

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu

Urządzanie lasu

Urządzanie lasu, to planowanie na okres 10 lat zadań gospodarczych do realizacji

Łowiectwo

Nadleśnictwo Stary Sącz prowadzi gospodarkę łowiecką na części obwodu łowieckiego 243 w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Na terenie działania nadleśnictwa poza lasami będącymi własnością Skarbu Państwa, w których gospodarkę prowadzi Nadleśnictwo Stary Sącz w większym udziale występują lasy innych własności.

Projekty i Fundusze

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich.