Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja Leśna

Edukacja leśna społeczeństwa jest jednym z podstawowych zadań realizowanych przez Lasy Państwowe.

Edukacja leśna społeczeństwa jest jednym z podstawowych zadań realizowanych  przez Lasy Państwowe.

 Celem edukacji są m.in.:

  • upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym oraz o wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej,
  • podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z wszystkich funkcji lasu,
  • budowanie zaufania społecznego do działalności zawodowej leśników.

Nadleśnictwo Stary Sącz  posiada trzy ścieżki edukacyjne, które są wykorzystywane w trakcie zajęć edukacyjnych:

  1. „Ścieżka przyrodniczo-leśna Rdziostów"  która ma kształ pętli o długości około 4 km, znajdująca się w kompleksie leśnym przy drodze Chełmiec – Marcinkowice (leśnictwo Chełmiec, Gmina Chełmiec). Jej wyposażenie stanową: 11 tablic edukacyjnych prezentujących tematykę ogólno-przyrodniczą i leśną ustawione w punktach przystankowych oraz 2 drewniane  wiaty oraz ławki i ławostoły. Czas przejścia około 1,5 godziny. W pobliżu ścieżki przyrodniczo-leśnej znajduje się miejsce postoju pojazdów, na którym można pozostawić samochód.
  2.  „Trasa edukacyjna Gaboń - Przehyba" o długości 7 km, która rozpoczyna się w miejscu postoju koło gajówki w miejscowości Gaboń a kończy na Przehybie - szczycie Beskidu Sądeckiego – (leśnictwo Gaboń, Gmina Stary Sącz) . Opiera się o istniejącą wewnętrzną drogę nadleśnictwa posiadającą w przeważającej części nawierzchnię asfaltową, która umożliwia piesze wędrówki różnym grupom wiekowym. Podstawowymi celami w/w trasy są: zapoznanie młodzieży oraz turystów z gospodarką leśną na terenach  górskich, przybliżenie specyfiki pracy w zawodzie leśnika, zapoznanie z elementami przyrody występującymi w pobliżu trasy i głównymi gatunkami drzew, kształtowanie pozytywnego i odpowiedzialnego stosunku turystów do środowiska przyrodniczego. Wyposażenie trasy stanowią: 2 duże tablice informacyjne, 10 tablic przystankowych prezentujących zagadnienia związane z gospodarką leśną oraz ochroną przyrody, ławostoły i ławki ustawione w różnych punktach trasy. Czas przejścia w jedną stronę około 3,5 godziny.               W punkcie początkowym trasy znajduje się miejsce postoju pojazdów, na którym można pozostawić samochód.
  3. „Leśna ścieżka edukacyjna Cisy w Mogilnie",  która ma kształt pętli o długości około 5 km, znajdująca się w rezerwacie przyrody „Cisy w Mogilnie" (leśnictwo Lipnica Wielka, Gmina Korzenna). Jej początek znajduje się przy kościele w Mogilnie, gdzie zlokalizowany jaest parking z tablicą informacyjną. Ścieżka  przebiega przez charakterystyczne miejsca rezerwatu obrazujące walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz historyczne regionu. Celem jest przede wszystkim zaprezentowanie i zwrócenie uwagi na wybrane elementy środowiska leśnego, a także „w sposób kontrolowany" udostępnienie  rezerwatu miejscowej ludności, wycieczkom szkolnym i turystom, a  przez to kształtowanie pozytywnego, przyjaznego oraz odpowiedzialnego stosunku  do środowiska przyrodniczego w tym do rezerwatu przyrody. Czas przejścia wyznaczoną ścieżką to ok. 3 godziny, w tym w rezerwacie to około  2 godziny.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia wymienionych powyżej obiektów edukacyjnych nadleśnictwa, z których każdy może skorzystać. Zorganizowane grupy mogą po pisemnym wcześniejszym zgłoszeniu skorzystać z pomocy pracownika nadleśnictwa.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą tradycyjną na adres PGL LP Nadleśnictwo Stary Sącz ul. Magazynowa 5 33-340 Stary Sącz lub na adres e-mail starysacz@krakow.lasy.gov.pl .