Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

Certyfikat potwierdza trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

Materiały do pobrania


Certyfikat FSC

Z dniem 20 lutego 2019 roku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie otrzymała certyfikat SGS-FM/COC-010065

 

Certyfikat ten potwierdza, że gospodarka leśna

jest prowadzona w sposób odpowiedzialny oraz zgodnie

z zasadami Forest Stewardship Council.