Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Początki Nadleśnictwa Stary Sącz sięgają końca XIX wieku.

Kiedy to w wyniku aneksji dóbr klasztornych, dokonanej przez zaborcę austriackiego 1940 ha lasów powstało państwowe gospodarstwo leśne.
W 1945 roku w wyniku nacjonalizacji powstało nadleśnictwo Nowy Sącz o powierzchni 4 260 ha, a Nadleśnictwo Stary Sącz powiększyło się o kolejne 2 000 ha. Byłe nadleśnictwa, dzisiaj obręby, stanowią od 1973 roku Nadleśnictwo Stary Sącz z siedzibą po byłym OTL w Starym Sączu.