Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka Łowiecka

Nadleśnictwo Stary Sącz prowadzi gospodarkę łowiecką na części obwodu łowieckiego 243 w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych.

Gospodarka łowiecka prowadzona jest na powierzchni 3209 ha, w tym powierzchnia gruntów leśnych wynosi 1975 ha.

Obszar zajmowany przez Ośrodek Hodowli Zwierzyny, to zwarty kompleks lasów górskich położony w Beskidzie Sądeckim w terenie atrakcyjnym również pod względem przyrodniczym, kulturowym i turystycznym.