Wydawca treści Wydawca treści

Inne obszary ochrony

Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu

W lasach żyje wiele gatunków zwierząt typowych dla lasów górskich Karpat – jelenie, sarny, dziki. Okresowo pojawia się niedźwiedź, a stale bytuje wilk i ryś. Osobliwością świata zwierzęcego są rzadkie ptaki gniazdujące w Beskidzie Sądeckim – puchacz i inne sowy, bocian czarny, kruk, orlik krzykliwy, kania rdzawa i pustułka. Płazy reprezentują: salamandra plamista, traszka górska, ropucha i żaby. Gady zaś: żmija zygzakowata, zaskroniec, jaszczurki. Chronione gatunki drzew, to: cis pospolity i jarząb brekinia, a rośliny runa: języcznik pospolity, lilia złotogłów, pełnik europejski, barwinek pospolity, bluszcz pospolity, ciemiężyca zielona, goryczka trojeściowa, kopytnik pospolity, parzydło leśne, paprotka zwyczajna, podrzeń żebrowiec.