Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Obszary natura 2000 na terenie Nadleśnictwa Stary Sącz

     Natura 2000:

A). Specjalne obszary ochrony na gruntach Skarbu Państwa PGL LP Nadleśnictwa Stary Sącz - obszary siedliskowe:

-         PLH – 120019 – Ostoja Popradzka - 2 997,04 ha gruntów LP,

-         PLH – 120088 – Środkowy Dunajec z dopływami –  9,80 ha gruntów LP,

-         PLH – 120096 – Białowodzka Góra nad Dunajcem –  67,74 ha gruntów LP,


B). Specjalne obszary ochrony na gruntach  prywatnych w zasięgu terytorialnym

Nadleśnictwa Stary Sącz:

-         PLH –120020 – Ostoja nietoperzy okolic Bukowca,

-         PLH –120030 – Ostoja nietoperzy Beskidu Wyspowego,

-         PLH –120035 – Nawojowa (ochrona nietoperzy),

-         PLH –120087 – Łososina (obszar siedliskowy).