Wydawca treści Wydawca treści

Położenie Nadleśnictwa Stary Sącz

Nadleśnictwo Stary Sącz położone jest (wg Regionalizacji Przyrodniczo Leśnej Tramplera – 2010) w VIII Karpackiej Karinie Przyrodniczo-Leśnej w Mezoregionach: Pogórza Wielicko-Rożnowskiego, Pogórza Ciężkowicko-Dynowskiego, Beskidu Sądeckiego, Beskidu Wyspowego, Górnej Ropy, a wysokość bezwzględna terenu zawiera się w przedziale od 240 m n.p.m. do 1175 m n.p.m. Teren cechuje urozmaicona rzeźba i wyraźne zróżnicowanie wysokościowe. Główne typy gleb to brunatne – 90%, gleby płowe – 5% i gleby rdzawe – 4%, pozostałe typy gleb występują sporadycznie. Obszar jest pod wpływem klimatu karpackiego typu górskiego i podgórskiego. Zgodnie z podziałem hydrograficznym cały obszar Nadleśnictwa usytuowany jest w zlewisku Bałtyku. Największą rzeką na terenie Nadleśnictwa jest Dunajec do której wpadają między innymi: Łososina, Kamienica, Poprad, Kamienica Nawojowska. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajduje się również Jezioro Rożnowskie.