Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty Przyrody

Rezerwaty Przyrody na terenie Nadleśnictwa Stary Sącz

Rezerwaty przyrody:

A). na gruntach Skarbu Państwa PGL LP Nadleśnictwa Stary Sącz:

-         „Cisy w Mogilnie" – chroni naturalne stanowiska cisa pospolitego oraz dobrze  zachowane zespoły buczyny karpackiej wraz z rzadkimi gatunkami flory charakterystycznej dla pietra pogórza i regla dolnego. Rok utworzenia 1963.

-         „Białowodzka Góra nad Dunajcem" – chroni stanowiska jarzębu brekini a także zbiorowiska naturalnej buczyny karpackiej i dąbrowy oraz roślinność skalną porastającą zbocza  i szczyt. Rok utworzenia 1961.

B). na gruntach prywatnych w zasięgu terytorialnym  Nadleśnictwa Stary Sącz:

-         „Diable Skały" – chroni grupy skalne piaskowca ciężkowickiego i jaskinię szczelinową w otoczeniu leśnym. Położony na terenie wsi Bukowiec, gm. Korzenna. Rok utworzenia 1953.