Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Urządzanie lasu, to planowanie na okres 10 lat zadań gospodarczych do realizacji

Celem planowania urządzeniowego jest opracowanie planu urządzenia lasu zgodnie z wymogami przepisów prawa oraz trwale zrównoważonej gospodarki leśnej z odpowiednim uwzględnieniem oczekiwań społecznych w sprawie ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody. Opracowany plan najpierw jako projekt podlega szerokim konsultacjom społecznym a następnie jest zatwierdzony przez Ministra Środowiska do realizacji. Plan jest opracowywany na podstawie oceny stanu lasu, jego obecnych potrzeb hodowlanych i ochronnych oraz na okres, dla którego jest sporządzany. Projekt planu a następnie plan opracowywany jest przez fachowców przy szerokim udziale leśników, w tym pracowników nadleśnictwa.

Nadleśnictwo posiada aktualny plan urządzenia lasu na okres od 01.01.2016 do 31.12.2025 roku i prowadzi gospodarkę leśną według jego ustaleń.

Tadeusz Chlipała