Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu

Użytki rębne
  • przeciętny etat roczny – 24 397 m3

Użytki przedrębne

  • przeciętny etat roczny – 25 000 m3

Razem użytkowanie

  • przeciętny etat roczny – 49 398 m3

 

Wykonanie pozyskania drewna za okres lat 2016-2017 ( 2 lata obowiązywania PUL).

 

Lp.

Pozyskanie drewna

Jedn.

Etat 10-letni

Wykonanie

Realizacja (%)

 

1.

 

Razem rębne- grubizna

 

 

m3

 

243 978

 

49 790

 

20,41

 

2.

 

Razem przedrębne- grubizna

 

 

m3

 

250 000

 

45 525

 

18,21

 

3.

 

Ogółem grubizna

 

 

m3

 

493 978

 

95315

 

19,30